Geschiedenis

Olympia/Con Brio is al meer dan honderd jaar actief in Monnickendam. Eerst als twee aparte verenigingen, later samen gegaan. Hieronder volgt een stukje van de geschiedenis.

In 1898 is het fanfarekorps Olympia opgericht. Dit is vooral het werk geweest van de heer Cornelissen, die vanaf 1890 ook bestuurslid was van een andere vereniging met dezelfde naam. Deze vereniging had als doel om openbare volksfeesten te organiseren en het uitvoeren van volksspelen te stimuleren. Daar werd muziek van een fanfarekorps gemist. In het begin werden er muziekkorpsen van buiten de stad gevraagd, later werd het fanfarekorps Olympia erbij betrokken. Zo werd de fanfare een onderafdeling van Olympia.

In de loop van de jaren ontwikkelde de fanfare zich steeds meer tot een zelfstandige vereniging. De moedervereniging Olympia werd steeds meer een ijsvereniging. Toch duurde het nog tot 1956 voordat de band van tussen deze vereniging officieel werd verbroken. Vanaf dan krijgt de fanfare de naam ‘Muziekvereniging Olympia’.

Op verschillende plaatsen werden door fanfarekorpsen tamboerkorpsen gevraagd tijdens de marsen. Omdat deze optredens zeer succesvol waren, besloot muziekvereniging Olympia ook een tamboerskorps op te richten. In oktober 1953 gingen de tamboers van start. Tien jaar later kwam er een majorette groep bij.

Tot 1966 zaten er geen vrouwen bij muziekvereniging Olympia. Vooral vanuit de katholieke kerk was er bezwaar tegen. In 1966 kwam hier verandering in en werden vrouwen ook toegelaten.

De Gouwzeekapel werd in 1968 opgericht. Tijdens een uitvoering trad de Erica kapel uit Hoorn op en dit was zo succesvol dat een aantal leden van Olympia een eigen kapel startte.

 

Omdat er zesendertig jaar later weinig nieuwe leden bij kwamen, besloten muziekvereniging Olympia en tamboerkorps Con Brio samen te gaan als één vereniging ‘Olympia/Con Brio’.

Tot op heden bestaat de vereniging nog steeds uit een fanfare, een slagwerkgroep en de Gouwzeekapel.